Projektets syfte

Projektets syfte är att, med grund i interaktiv metod och kunskapssyntetisering, bygga om tre förskoleavdelningar i Västerås stad, och utifrån det arbetet ta fram ett antal standarder för hur skolhuvudmän (kommuner och fristående förskolor) kan bygga och bygga om förskolor så att inomhusmiljön på ett ändamålsenligt sätt främjar och stödjer barns mångsidiga lek och lärande, fri från normer som begränsar.

Projektet Normmedvetna rum för lek i förskolan – ett innovationsmöte mellan pedagogik, arkitektur, normkritik och design, har strävat efter att skapa normmedvetna rum i den svenska förskolan.

Titta närmare på ombyggnationer nedan.

Förskolan Havet före och efter

Klicka på bilden för att se mer

Förskolan Kotten före och efter

Klicka på bilden för att se mer

Förskolan Solen före …

Klicka på bilden för att se mer