Aktuellt

Just nu arbetar jag huvudsakligt som professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning förskola, vid Stockholms universitet. Jag är kvar på deltid som professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi. Under 2021-2023 var jag gästprofessor i förskoledidaktik vid Högskolan Dalarna. Att dela sitt arbetsliv mellan mina två hemländer är väldigt inspirerande och ett privilegium. Jag installerades som professor vid Åbo Akademi hösten 2022 och om du vill kan du läsa mitt installationstal här.

Jag är ledamot av Jämställdhetsmyndighetens (SV) vetenskapliga råd, och tidigare  i Finland i det Nationella utvecklingsforument för utbildningar inom småbarnspedagogik (FI). För närvarande fungerar jag som ordförande för den externa bedömargrupp som bedömer förskollärarexamen vid Göteborgs universitet.

Vid Åbo Akademi var jag ledamot av Utbildningsstrategiska rådet (https://www.abo.fi/om-abo-akademi/organisation-och-strategi/grundutbildningsnamnden/), Jämställdhetskommittén och Styrgruppen för doktorandprogrammet inom pedagogiska vetenskaper. Organisatoriska uppdrag som jag trivs väldigt bra med!

Jag fungerade som ämnesansvarig för småbarnspedagogikämnet (inkl utveckling av ämnet) samt utbildningslinjeansvarig för lärarutbildningen inom småbarnspedagogik. Jag var även ämnesklusteransvarig chef för ämnena och medarbetarna inom småbarnspedagogik och specialpedagogik.

I oktober 2022 publicerades en forskningsöversikt om svensk förskola, jämställdhet och genus som jag sammanställde för Jämställdhetsmyndigheten.

Att föreläsa och utbilda är en stor del av vad jag gör både inom mina anställningar och utanför. Hör av er om ni tror jag kan bidra med något!