Aktuellt

Just nu arbetar jag som professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi och som gästprofessor i förskoledidaktik vid Högskolan Dalarna. Att dela sitt arbetsliv mellan mina två hemländer är väldigt inspirerande och ett privilegium. Jag installerades som professor hösten 2022 och om du vill kan du läsa mitt installationstal här.

Jag är ledamot av Jämställdhetsmyndighetens (SV) vetenskapliga råd, Nationella utvecklingsforument för utbildningar inom småbarnspedagogik (FI)

Vid Åbo Akademi är jag ledamot av Utbildningsstrategiska rådet (https://www.abo.fi/om-abo-akademi/organisation-och-strategi/grundutbildningsnamnden/), Jämställdhetskommittén och Styrgruppen för doktorandprogrammet inom pedagogiska vetenskaper.

Jag fungerar som ämnesansvarig för småbarnspedagogikämnet (inkl utveckling av ämnet) samt utbildningslinjeansvarig för lärarutbildningen inom småbarnspedagogik. Jag är även ämnesklusteransvarig chef för ämnena och medarbetarna inom småbarnspedagogik och specialpedagogik.

För närvarande arbetar jag med en forskningsöversikt om svensk förskola, jämställdhet och genus för Jämställdhetsmyndigheten, hösten 2022

Att föreläsa och utbilda är en stor del av vad jag gör både inom mina anställningar och utanför. Hör av er om ni tror jag kan bidra med något!