Skolutveckling och jämställdhet

Av Mia Heikkilä

I boken Skolutveckling och jämställdhet av Mia Heikkilä får du verktyg och strategier för att arbeta systematiskt och resultatinriktat med jämställdhetsfrågan genom skolans hela organisation.

Jämställdhetsuppdraget har sedan länge varit tydligt i läroplanen, vilket ställer krav på skolors aktiva jämställdhetsarbete. Trots det arbetar de flesta skolor endast med enskilda insatser som inte ger hållbar jämställdhet. Detta blev tydligt inte minst i samband med metoo-rörelsen som letade sig långt in i skolans värld. Ska förändring ske på riktigt behövs ett långsiktigt jämställdhetsarbete utifrån ett skolutvecklande organisationsperspektiv, vilket är precis vad boken Skolutveckling och jämställdhethjälper dig att genomföra.

Varje kapitel går konkret igenom hur skolor kan arbeta med jämställdhet och skolutveckling utifrån bland annat undervisning, kollegialt lärande och sociala relationer. Resultatet blir en förändringsprocess i form av ett pussel där hela skolan – från ledningsnivå till klassrumsnivå – är involverad. En förändring som är nödvändig om vi på allvar vill att skolan ska bli en plats på lika villkor för alla barn.

Skolutveckling och jämställdhet riktar sig främst till skolledare, rektorer och utvecklingsledare i grundskolan.

Förskolebyrån – en podd om förskolan!

Jag tyckte det behövdes en podd om förskolan som fokuserar på uppdraget vetenskaplighet och beprövad erfarenhet! Det finns en sådan på tio avsnitt så gå in och lyssna. Podden lanserades den 2 oktober 2017 och finns där poddar finns. I varje avsnitt har jag en gäst och ett specifikt tema, och det första avsnittet är temat vägledning i förskolan och gäst är forskare och lektor Anna Rantala från Umeå universitet. Visste du om att indirekt vägledning till pojkar är väldigt vanligt i förskolan?

 

Bok om arbetet med jämställdhet i förskolan

Jag och Lisa Andersson Tengnér, utbildare inom jämställdhet i förskola och skola, har kommit ut med en bok! Den är riktad till personal i förskolan som vill reflektera och fördjupa sin kunskap om jämställdhet och normkritik i förskolan. Den kom ut våren 2017 på Gothia förlag. Hittills har vi fått positiva kommentarer om boken, att den är användbar och konkret. Bibliotekstjänst, btj, förordar den! Köp vår nya bok här https://www.gothiafortbildning.se/88099877-product 

Jag har tidigare skrivit en bok om lärande och jämställdhetsarbete i förskola och skola. Boken kom 2015 och heter Lärande och jämställdhet i förskola och skola och kommer på Liber förlag. Köp den här! http://www.liber.se/Hogskola/Lararutbildning/Forskollararprogrammet/Etik-och-mangfald/Larande-och-jamstalldhet-i-forskola-och-skola/

Du hittar en recension av boken från Lärarnas Nyheter här

Forskare

Just nu forskar jag större delen av tiden, vilket i praktiken innebär att jag både samlar nytt material och att jag läser in mig på ny forskning som jag inte hunnit med. Men mest skriver jag artiklar och texter.

Från 1 december 2016 är jag forskarassistent i didaktik, men inriktning mot förskolan. Inom ramen för det kommer jag att studera hur didaktik i förskolan kan förstås. Mer specifikt arbetar jag med att studera hur man i en kommun systematiskt lyfter in programmering i förskolan, hur man gör det, vilka utmaningar det innebär och också vilka möjligheter det för med sig! Superspännande!

Förskollärarutbildare och lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola

Jag är med och utbildar förskollärare för framtiden, och det är väldigt roligt. Jag sitter också med och i olika organ som utvecklar förskollärarutbildningen vid MDH.

Normmedvetna rum för lek och lärande i förskolan

Mitt stora forskningsprojekt för närvarande handlar om inomhusmiljön i förskolan och hur den kan vara och göras ännu mer inkluderande och normmedveten. Idag vet man utifrån forskning att många barn kan uppleva att de inte får vara med i alla lek, och att maktutövning i lek sker med hjälp av rummen och leksakerna och materialet som finns. Det här vill vi inom detta projekt undersöka och förändra. Projektet beskrivs i sin helhet på normmedvetnarum.se

Projektet är finansierat av VINNOVA och pågår 2017-2019. Projektparter är Mälardalens högskola, Västerås stad, Luleå tekniska universitet och Lycklig arkitektur AB.

Följeforskning om män i förskolan och forskarstöd till Eskilstunas arbete

2014-2016 arbetade jag med Sveriges kommuner och landsting som forskarstöd i deras stora satsning om män i förskolan. Kartläggning, samverkan, föreläsningar och bollplank var min superroliga uppgift! En vetenskaplig artikel är hittills publicerad och förhoppningsvis kommer fler.

Eskilstunas arbete för att få fler män att arbeta i förskolan var jag med på ett hörn. Gustav Deticek Svensson och Cecilia Westerdahl var projektledare. Resultatet hittar du här – bland annat i form av ett utbildningspaket.

Forskarobservatör för jämställdhetsforskning

Till Vinnovas regeringssatsning om jämställdhetsforskning arbetade jag med som forskarobservatör och har skrivit en slutrapport för dessa superproffsigt genomförda projekt. Jag studerar tio pågående forskningsprojekt där (andra) forskare arbetar med olika samverkanspartners för att på sikt förändra bristen på jämställdhet i olika delar av samhället. Pågick under 2014-2015.

Konsult

Jag arbetar fortsättningsvis också med några kommuner och myndigheter med både utrednings- och dokumentationsuppdrag och med föreläsningar. Har gjort en studie för Nordiska Ministerrådet om goda exempel på jämställdhetsarbete i förskola och skola i Norden och de självstyrande områdena. Den finns att ladda ner under publikationsfliken.