Jag heter Mia Heikkilä

Jag heter Mia Heikkilä och är professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa i Finland och också docent i pedagogik vid Mälardalens universitet. Mitt specialområde kan formuleras som genus- och jämställdhetsutmaningar i förskolor och skolor.

Min drivkraft är viljan att se ett samhälle där alla människor ska få leva och verka fritt oavsett vilka samhällsgrupperingar eller identitetsgrupper man tillhör. Tyvärr placerar sig fördomar, stereotypa föreställningar och okunskap ivägen för detta.

Jag har arbetat vid Skolverket, Uppsala universitet, Försvarshögskolan, Mälardalens högskola, Regeringskansliet och ITC/ILO och haft uppdrag från bland andra jämställdhetsutredningen, Skolkommissionen, Nordiska ministerrådet och Nationella sekretariatet för genusforskning

Jag är utbildad klasslärare vid Åbo Akademi i Vasa i Finland, magister i musikpedagogik från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har doktorerat i pedagogik vid Uppsala universitet. Jag pratar och skriver på svenska, finska och engelska.

 

Nimeni on Mia Heikkilä

Nimeni on Mia Heikkilä ja olen varhaiskasvatuksen professori Åbo Akademissa.

Teen työtä tutkijana ja varhaiskasvatuksen ainevasaavana Åbo Akademissa. Tutkimusalueeni on sukupuoli ja koulutus, mutta toki tämä on laajentunut vuosien mittaan. Olen muun muuassa ollut Natur ja Kultur-säätiön rahoittamana post doc-tutkija.

Tasa-arvoa koskevissa kysmyksissä olen tehnyt myös eri viranomaisille kartoituksia ja tasa-arvoon liittyviä analyysejä. Minulla on halu nähdä yhteiskunta, missä kaikki ihmiset elävät ja toimivat vapaasti riippumatta siitä mihin yhteiskunnalliseen ryhmään tai ihmisryhmään kuulut. Valitettavasti tämän tiellä on tänään ennakkoluulot, stereotypiat ja tietämättömyys.

Olen tehnyt työtä Skolverketilla, Uppsalan yliopistossa, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Mälardalenin korkeakoulussa, Ruotsin Valtioneuvostolla ja YK:n organisaatiossa ITC/ILO.

Olen filosofian tohtori kasvatustieteissä Uppsalan yliopistosta, luokanopettaja Åbo Akademista, ja minulla on Master of Music Education Tukholman musiikkikorkeakoulusta.

Ota mielellään yhteyttä!

 

My name is Mia Heikkilä

My name is Mia Heikkilä and I am professor of early childhood education at Åbo Akademi University in Vasa, Finland. I was appointed docent of education at Mälardalen University in 2016.

For different organisations and authorities I do assessments, analysis and write analytical, research focused texts. I have previous work experience from the National Agency for Education, Uppsala University, The Swedish National Defence College, Mälardalen University, the Swedish Government Offices and at ITC/ILO.

I finished my PhD in Education at Uppsala University in 2006, and before that I studied education at Abo Akademi University in Vaasa, Finland, and I also have a Master’s of Music Education from the Royal College of Music in Stockholm.

CV Mia Heikkilä

CV-Heikkila-2022.pdf