Jag heter Mia Heikkilä och är biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa i Finland och också docent i pedagogik vid Mälardalens högskola. Mitt specialområde kan formuleras som genus- och jämställdhetsutmaningar i förskolor och skolor.  Jag arbetar mycket med hur förskolor och skolor kan bli mer reflekterande kring hur normer kring genus och kön kan hindra barn från att lära. Jag föreläser en hel del också.

Min drivkraft är viljan att se ett samhälle där alla människor ska få leva och verka fritt oavsett vilka samhällsgrupperingar eller identitetsgrupper man tillhör. Tyvärr placerar sig fördomar, stereotypa föreställningar och okunskap ivägen för detta.

Jag har arbetat med jämställdhetsfrågor vid Skolverket, Uppsala universitet, Försvarshögskolan, Mälardalens högskola, Regeringskansliet och ITC/ILO och haft uppdrag från bland andra jämställdhetsutredningen, Skolkommissionen, Nordiska ministerrådet och Nationella sekretariatet för genusforskning

Jag är utbildad klasslärare vid Åbo Akademi i Vasa i Finland, magister i musikpedagogik från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har doktorerat i pedagogik vid Uppsala universitet. Jag pratar och skriver på svenska, finska och engelska.

Jag har varit egenföretagare sedan 2008.

Nimeni on Mia Heikkilä ja toimin osa-aikaisesti kouluttajana ja konsulttina tasa-arvo- ja koulutusalueella. Tasa-arvoa koskevissa kysmyksissä olen tehnyt myös eri viranomaisille kartoituksia ja tasa-arvoon liittyviä analyysejä. Olen apulaisprofessori Åbo Akademissa, Vaasassa.

Teen työtä tutkijana, konsulttina ja varhaiskasvatuksen ainevasaavana Åbo Akademissa. Tutkimusalueeni on sukupuoli ja koulutus, mutta toki tämä on laajentunut vuosien mittaan. Olen muun muuassa ollut Natur ja Kultur-säätiön rahoittamana post doc-tutkija.

Teen tasa-arvoon liittyvää työtä sen takia, että minulla on halu nähdä yhteiskunta, missä kaikki ihmiset elävät ja toimivat vapaasti riippumatta siitä mihin yhteiskunnalliseen ryhmään tai ihmisryhmään kuulut. Valitettavasti tämän tiellä on tänään ennakkoluulot, stereotypiat ja tietämättömyys.

Kuinka toimia tasa-arvoisesti käytännössä ja mitkä mahdollisuudet ja haasteet se tuo tullessaan, olen oppinut Skolverketilla, Uppsalan yliopistossa, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Mälardalenin korkeakoulussa, Ruotsin Valtioneuvostolla ja YK:n organisaatiossa ITC/ILO.

Olen filosofian tohtori kasvatustieteissä Uppsalan yliopistosta, luokanopettaja Åbo Akademista, ja minulla on Master of Music Education Tukholman musiikkikorkeakoulusta.

Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 2008. Ota mielellään yhteyttä!

My name is Mia Heikkilä and I work as trainer and consultant in the area of gender equality, gender, organization and education. For different organisations and authorities I do analysis and write analytical, research focused texts, and work as gender equality coach for school principals.

I also work as associate professor in early childhood education at Åbo Akademi University in Vasa, Finland and as researcher and teacher at Mälardalen University, Västerås, Sweden.

How to work practically with gender equality and equal opportunities and how to see through the challenges it entails, I have learned and practiced at the Nationa Agency for Education, Uppsala University, The Swedish National Defence College, Mälardalen University, the Swedish Government Offices and at ITC/ILO.

I finished my PhD in Education at Uppsala University in 2006, and before that I studied education at Abo Akademi University in Vaasa, Finland, and I also have a Master’s of Music Education from the Royal College of Music in Stockholm.

I have been partially self-employed since 2008.