Vad?

Det jag gör i stor utsträckning är föreläsningar, utbildningar och workshops för större och mindre grupper inom området jämställdhet, skola, utbildning. Jag gör även forskningsbaserade utredningar, olika dokumentationsuppdrag och kartläggningar av jämställdhet för myndigheter, kommuner, skolor eller universitet. Jag fungerar även som handledare för olika jämställdhetsprojekt främst inom skolans område, sammanställning av likabehandlingsplaner och jämställdhetsplaner och jag skriver och sakgranskar jämställdhetsrelaterade texter till broschyrer, hemsidor eller tidskrifter. Jag gör också utbildningsplaneringar för utbildningar inom jämställdhet, genus och skola/organisation.

Hur?

Jag arbetar alltid med utgångspunkt i vetenskapliga arbetsmetoder och teorier, och resultat och analyser jag gör grundar sig på vetenskapligt etablerade teorier, forskningsresultat och genomförda studier. Och samtidigt är jag angelägen om att hålla en konkret nivå på det jag skriver och presenterar. För mig är det viktigt att uppdragsgivaren får nytta av det jag levererar.

Styrdokument i form av till exempel läroplaner, kursplaner, lagar och andra förordningar är alltid viktigt för mig att förankra mitt arbete i. Jag är intresserad av offentlig förvaltning och att jobba med jämställdhetsfrågor är ett sätt att också få arbeta med alla delar i en organisation.

Mitt arbetsfält är Norden, och Europa. Jag arbetar gärna internationellt.