Myndigheter och motsvarande

Jämställdhetsutedningen

Skolkommissionen

Nationella sekretariatet för genusforskning

Skolverket

Utbildningsstyrelsen i Finland

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Sveriges kommuner och landsting

Jafnréttisstofu /Icelandic Centre for Gender Equality

Nordiska ministerrådet

Regionförbundet i Småland

Social- och hälsovårdsministeriet, Finland

TANE, Delegationen för jämställdhetsärenden, Statsrådet, Finland

Utbildningsdepartementet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Högskolor/universitet

Åbo Akademi i Vasa

Högskolan i Halmstad

Högskolan Väst

Yrkesakademin i Svenskösterbotten

Mittuniversitetet

Sveriges lantbruksuniversitet

Karlstads universitet

Göteborgs universitet

Chalmers tekniska högskola

Uppsala universitet

 

Kommuner

Askersunds kommun

Stockholms stad

Göteborgs stad

Gävle kommun

Sala kommun

Botkyrka kommun

Linköpings kommun

Jönköpings kommun

Malmö stad

Finspångs kommun

Nacka kommun

 

Organisationer

ITC/ILO

Centerpartiet

Centerkvinnorna

Teknikföretagen

Folkhälsan i Finland

 

Övriga

Sveriges radio

Sveriges television

Axxell AB